Technologie


De Aerox®-Injector is een innovatief geurbestrijdingssysteem gebaseerd op injectietechnologie dat aan het uiteinde van een productieproces of in de schoorsteen wordt geïnstalleerd. Al meer dan 250 fabrieken over de hele wereld profiteren van onze bewezen effectieve technologie.

State-of-the-art


Aerox heeft de Aerox®-Injector ontwikkeld in samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra, en is vanaf het begin getest met een van onze klanten. Onze injectietechnologie is gebaseerd op koud plasma. Schone buitenlucht wordt door speciaal ontwikkelde koud-plasmamodulen gevoerd. De lucht wordt hierdoor geagiteerd en reactief. Dit gasmengsel wordt ook wel actieve zuurstof genoemd en gaat op het injectiepunt vervolgens een zeer snelle oxidatiereactie aan met de geurdeeltjes in de proceslucht. Hiermee is het stankprobleem opgelost, omdat mensen de geoxideerde geurdeeltjes niet kunnen ruiken.

Eenvoudig onderhoud


Een Aerox®-Injector heeft slechts eens per 8.000 uur onderhoud nodig. De productie kan ondertussen gewoon doorgaan. De installatie functioneert volledig autonoom en blijft 8.000 uur lang optimaal z’n werk doen. Dankzij de modulaire opbouw zijn flexibele uitbreidingen en updates mogelijk. Als fabriekseigenaar bent u verzekerd van state-of-the-art-technologie met bijkomende voordelen als:

  • Optimale geurreductie
  • Minimaal gebruik van elektriciteit
  • Geen water, gas of chemicaliën nodig. Geen afval
  • Eenvoudig te installeren, zelfs in bestaande fabrieken
  • Lage total cost of ownership
  • Geschikt voor elke temperatuur en luchtvochtigheid
  • Slechts 1 onderhoudscyclus per jaar, geen productiestilstand

Koud-plasmatechnologie


De Aerox®-Injector werkt op basis van koud plasma, een duurzame en effectieve technologie om geuremissie tot een minimum te reduceren en zo stankoverlast te bestrijden.

Wat is plasma?


Plasma staat ook wel bekend als de vierde aggregatietoestand, naast vloeibaar, vast en gas. Plasma is feitelijk een geïoniseerd gas. Ionisatie is een proces waarbij een atoom een of meerdere elektronen kwijtraakt en positief geladen wordt. Wanneer voldoende atomen geïoniseerd zijn om het elektrische karakter van een gas merkbaar te veranderen, spreekt men van plasma. Plasma geleidt elektriciteit, reageert op veranderingen in elektrische en magnetische velden en kan chemische reacties versnellen.

Duurzame stankbestrijding


Aerox heeft plasmamodulen ontwikkeld die koud plasma opwekken met behulp van elektriciteit. Via koud plasma kunnen geurdeeltjes al bij kamertemperatuur verbrand worden. De Aerox®-Injector heeft daarom relatief weinig elektriciteit nodig, wat het een duurzame en kosteneffectieve technologie maakt. Het genereert geen significante temperatuurstijging in de procesluchtstroom.

De plasmamodulen zetten schone lucht om in een geagiteerd en reactief gasmengsel, ook wel actieve zuurstof genoemd. Dit reactieve gas wordt vervolgens voor of in de schoorsteen in de proceslucht geïnjecteerd om de aanwezige geurdeeltjes te oxideren.

Plasma

Het injectie-principe


De Aerox®-Injector gebruikt gefilterde buitenlucht om stankoverlast te bestrijden. De schone lucht wordt – na bewerking – in de uitgaande procesgassen geïnjecteerd.

Reactief gasmengsel


De buitenlucht wordt eerst door een drievoudig filter gevoerd. De gefilterde schone lucht wordt vervolgens in de Aerox®-Injector geblazen, waar het door een reeks koud-plasmamodulen gaat. Het plasma splitst de zuurstof en waterdampmoleculen. Nu is er een reactief gasmengsel ontstaan: ‘actieve zuurstof’. Dit zeer reactieve gas wordt vervolgens geïnjecteerd in de procesleiding of de schoorsteen.

Geurreductie door oxidatie


De reactieve deeltjes in de geïnjecteerde lucht oxideren razendsnel (< 0.5 seconden) met de geurdeeltjes in de afvoergassen. Hierdoor zijn ze voor mensen niet meer te ruiken. Het stankprobleem is opgelost.

Geïsoleerd plasmaveld


Er is geen direct contact tussen de afvoergassen en het plasmaveld. De injectie-ventilator zorgt ervoor dat de druk in de Aerox®-Injector altijd hoger is dan in de schoorsteen, waardoor het afvoergas de installatie niet kan binnendringen. Daarbij is de speciaal ontworpen injectie-adapter tussen de Aerox®-Injector en het proceskanaal voorzien van terugslagkleppen.

Geurreductiesysteem installeren


De Aerox®-Injector neemt weinig ruimte in beslag. Hij hoeft namelijk maar weinig lucht om te zetten in koud plasma om grote hoeveelheden lucht te kunnen behandelen (tot 200.000 m3/h). Dankzij de injectietechnologie is het systeem eenvoudig in het productieproces te integreren. De productie hoeft niet stilgelegd te worden en er zijn geen grote aanpassingen aan de installaties nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen van Aerox? Vul dan hier uw contactgegevens in.